Portfolio > Paint

Homage to Tetris and Mondrian
Homage to Tetris and Mondrian
Acrylic on canvas
16"x12"